OuluZonen viemäröinnistä 
Nyt kuuluu kummia. Kiimingin kunnan terävän pään perinteisen kevätkauden päätöksen yhteydessä OuluZone on informoinut monitoimikeskuksen tilanteesta.
Hannuslaisia ja loukkojärvisiä tyrmistyttää kuulopuheet, joiden mukaan OuluZone ei olisikaan rakentamassa viemäriverkostoa ollenkaan vaan jätevesihuolto perustuisi umpikaivoihin. Kuulemma Kiimingin kunnalla ei ole varaa ottaa osaa kustannuksiin omalta osaltaan. Kuitenkin Kiimingissä on valtuusto hyväksynyt 12.10.2009 haja-asutusalueiden viemäröinnin yleissuunnitelman, jonka mukaan Hannuksen ja Kuusamontien varren viemäröinti hoidetaan mahdollisuudella liittyä monitoimikeskuksesta tulevaan viemäriin. Alueella on tehty talosta taloon kysely halukkaista viemäriin liittyjistä ja niitä on yli 50 taloutta. Nyt yksittäiset virkamiehet antavat lausuntoja, jotka ovat valtuuston päätöstä vastaan, vaikka pitäisi olla kovaa kyytiä ajamassa viemärin rakentamista. Viemäröinti kuulemma rikkoisi ”suunniteltua yhdyskuntarakennetta”. Fakta on kuitenkin se, että mitään kuntakuvaa tai strategiaa, jossa ”Hannuksen kinkeripiiri jää valkeaksi”, ei ole valtuustossa hyväksytty. Kuinka on mahdollista, että monikuntaliitoksen alla Kiimingissä ollaan tekemässä ratkaisuja, joilla valmiiksi romutetaan omien kuntalaisten palvelut. Nyt pitäisi pikemminkin yhteistyössä rakentaa ratkaisu, joka palvelee monia eri tahoja. Näin myös kustannukset jaettaisiin sopivassa suhteessa ja kaikki hyötyvät.
Monitoimikeskuksen hyväksytyn YVA-suunnitelman mukaan viemäröinti mahdollistaa samalla Hannusperän ja muun valtatien varren liittymisen jätevesihuollon piiriin. Mielestämme tällä perusteella ei voida umpikaivoihin perustuvalle jätevesihuollolle antaa ympäristölupaa. OuluZoneen on tulossa yhteensä 24 miljoonan Euron investoinnit (ks. www.ouluzone.fi/faktat). Ajatelkaapa tällaisen massiivisen keskuksen yleisötapahtumia, joissa wc:t eivät toimikaan. Ihmismassat tekevät tarpeensa pitkin Kokkokankaan metsiä ja Kauvonojasta tulee haiseva avoviemäri. Tällainen riski on olemassa vaikka wc:t toimisivatkin. Lieteautoihin, joita alueella ei edes monia ole, mahtuu ehkä 15 kuutiota kerrallaan. Vaikka rakennettavat umpikaivot olisivat kuinka isoja, niin käytännössä niitä ei ehdittäisi edes tyhjentää suurien tapahtumien aikaan. Kaivot vuotaa yli tai on pakko ohjata jätteet ohi kaivojen. Samaan aikaan kun laki vaatii haja-asutusalueella pienpuhdistamoja jokaiseen talouteen, mutta tällainen suurien massojen alue rakennettaisiin umpikaivojen varaan. Tällaisella alueella ei edes oma pienpuhdistamo ole oikea ratkaisu, koska ne toimiakseen vaatisivat tasaista kuormitusta eivätkä selviä mitenkään massatapahtumien aiheuttamista kuormituspiikeistä. Joka tapauksessa siis jätettä kulkeutuisi Loukkojärveen ja sitä kautta Kiiminkijokeen saakka. Oman riskinsä muodostavat hulevedet, jotka tällaiselta öljyjä ja muita kemikaaleja paljon käsittelevältä alueelta voivat onnettomuuden sattuessa pilata koko alapuolisen vesistön.
Allekirjoittajat:
Pertti Kutilainen, Loukkojärvi
Hannele Kutilainen, Loukkojärvi
Mikko Marjomaa, Pitkäaho
Elina Kokkoniemi, Hannus
Jaakko Isola, Hannus
Kaarina Kailo, Jääli


[ kommentoi ] ( 12 näyttöä )   |  permalink

<< <Edellinen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Seuraava> >>