Uuden Oulun keskustassa tapahtuu 

OuluZone on taas tapetilla. Nyt Oulun seudun ympäristötoimen johtokunta kokoontuu ensi keskiviikkona päättämään ympäristöluvista koskien OuluZonen moottoriurheilualuetta ja ampumarataa.

Hannuksen kylän kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että koko OuluZone hankkeen ympäristöluvan edellytyksenä on hankkeen YVA-selvityksessä mainittu siirtoviemäri Kuusamontien vartta Kiiminkiin. Ilman tätä viemäriä alueen massatapahtumien jätevedet joutuvat väkisellä alapuoliseen Loukkojärveen ja sitä kautta Kiiminkijokeen. Koko vesistö on Naturassa suojeltua ja ymmärtääkseni tämän suojelun pitäisi ulottua myös Kauvonojaan ja Vähäojaan, koska ovat Kiiminkijoen latvavesiä samalla tavalla kuin esimerkiksi Nuorittajoki. Ilman viemäriä YVAn hyväksyneet viranomaiset asetetaan naurunalaisiksi, koska vaihtoehtoa ilman viemäriä ei suunnitelmissa ollut mukana.

Ampumarataa vastustan Loukkojärven vakituisena asukkaana. Ampumaradalta ei Loukkojärven päähän ole kuin reilu kilometri ja järvenselkää ääni kantautuu esteettä koko järvelle. Loukkojärvellä on toistakymmentä enemmän tai vähemmän vakituisesti asuttua taloa ja kymmeniä loma-asuntoja. Koko tämän alueen rauha ollaan nyt uhkaamassa. Alue on maisemallisesti arvokasta ja tunnettua kauneudestaan ja tähän asti ollut hiljaisuuden tyyssija. Kehotankin nyt Hannuksessa kokoontuvaa johtokuntaa ottamaan hetken ajastaan ja vierailemaan myös Loukkojärvellä. OuluZonen YVAssa kaikista kartoista ja luvuista saa täydellisesti harhaanjohdetun kuvan alueesta ja alueen asukasmääristä. Ei ole myöskään ympäristöystävällistä ajattaa Oulun seudun ammunnan harrastajia tänne ampumaan. Moni metsästysseura on jo nyt joutunut luopumaan kalliilla rahalla rakennetuista ammuntapaikoista, muka ympäristön suojelun nimissä.

Ympäristönsuojelulain 65§ sanoo selväsanaisesti: "Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset." Kiiminkijoen vesistöä ollaan nyt menossa olevilla hankkeilla uhkaamassa monelta suunnalta. Viinivaaran vesihanke, monet turvetuotantoalueet, Välimaan kaatopaikkahanke ja vielä tämä OuluZone ovat jokainen erikseenkin YVAn arvoisia asioita, mutta yhteisvaikutus on niin suuri, ettei ilman näiden kaikkien yhteistä tarkastelua saada totuudenmukaista kuvaa vaikutuksista Kiiminkijoen vesistöön.

Ottakaapas nyt päättäjät järki käteen tässä asiassa ja tehkää todellinen ympäristöteko. Ampumarata pois kokonaan hankkeesta ja moottoriurheilulle edellytykseksi asianmukainen viemäröinti. Myös hulevesien käsittelylle on annettava sellaiset säännöt, ettei missään olosuhteissa öljyisiä tai muuten likaisia vesiä pääse alapuoliseen vesistöön.


[ kommentoi ] ( 13 näyttöä )   |  permalink

<< <Edellinen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Seuraava> >>