Hoitajaminimistä ja sen rahoituksesta 
Pari valtuustokolleegaa on kirjoitellut hoitajaminimistä ja puolustellut kokoomuksen linjaa. Olin kuvitellut, että tästä ei edes tarvitse kirjoittaa. Niin itsestäänselvyys tämä asia on. On aivan turhaa tämän asian yhteydessä puhua kotihoidosta. Nämä asiat ei kilpaile keskenään vaan täydentävät toisiaan. Siispä JOKAISEN kunnallisessa päätöksenteossa on tehtävä kaikkensa, että laitoksissa olevilla on inhimilliset oltavat. He ovat meidän omia vanhempiamme ja omaisiamme eikä kukaan voi toivoa heille muuta kuin riittävää ja hyvää hoitoa ja ARVOSTUSTA. Me kaikki tiedämme, että hoitolaitoksissa, sekä yksityisissä että julkisissa on rahasta ja sitä myötä työtätekevistä käsistä jatkuva pula. Hoitajaminimi on siis välttämätön.

Kotihoitoa on arvostettava ja tuettava kaikin mahdollisin keinoin. Tämä ei kuitenkaan saa kilpailla samoista rahoista kuin laitoshoito. Jos yhä useampi vanhus kykenee viettämään vanhuuttaan kotonaan, se tarkoittaa vain sitä, että laitoksiin on vähemmän vanhuksia menossa. Silloin vähemmällä hoitajamäärällä saadaan minimi 7 hoitajaa kymmentä kohti täytettyä. 7/10 on suhteellinen minimi, ei absoluuttinen. Tämän laskentaan ei tarvitse olla insinööri.

Rahaahan tämä tietysti vaatii ja siinä suhteessa hallituksessa on katsottava peiliin ja tutkittava uudelleen kuntien rahoituksen leikkaukset. Kunnalle siirtyvät kustannukset ovat aina uutta painetta veroprosenttiin.

Kunnissa samoin kuin valtiollakin on omaksuttu sellainen itsensä pettämisen politiikka, jolla kehitellään uudella nimellä uudenlaisia veroja tai jyvitetään budjetin alijäämä katettavaksi tasaisesti erilaisten veronimikkeiden alta. Tällä harhautetaan ihmiset uskomaan, että verot ei nouse mutta yllättäen sitten kunnissa nousevat palvelumaksut, vesimaksut, energiamaksut, jätemaksut ja kaikki sellaiset, jotka kunnan kassaa kartuttaa. Nämä kaikki ovat luonteeltaan tasaveroja. Tietysti näiden maksujen pitääkin vastata kulutusta, mutta esim. energiamaksut eivät voi olla kunnan kassan täydentäjiä, siis ei voi periä enemmän kuin on kustannus energian tuotannosta. Se jos mikä vääristää kilpailua ja eriarvoistaa kuntalaisia. Vai onko esim. vanhassa ja hatarassa talossa asuva ihminen jotenkin enemmän vastuussa vaikka noista laitoshoidossa olevista vanhuksista kuin uudessa ja energiapihissä asuva?

Valtio perii esim. autoilulla veroja paljon enemmän kuin se tuottaa kustannuksia. Tällaista ei pitäisi lainkaan hyväksyä. Meillä kullakin on vain yhdet tulot, siis pitäisi olla vain veroja, jotka maksetaan noista tuloista. Kukaan ei liene koskaan laskenut, kuinka paljon rahaa kuluu esim. YLE-veron organisaation ja tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Jos tuo kaikki tulisi suoraan valtion budjetista, niin ei tarvittaisi yhtään uutta virkamiestä eikä ohjelman muutosta tietojärjestelmiin. Joka suhteessa edullisinta olisi ylläpitää vain yhdenlaista verojärjestelmää, valtion tuloveroa, ja kaikki muut joutavat romukoppaan. Tuloveron alaisiksi pitää vain saada kaikki mahdolliset tulot.

[ kommentoi ] ( 73 näyttöä )   |  permalink

<< <Edellinen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Seuraava> >>