Tasa-arvoa, myös alueellisesti  
Kiimingissä on pidetty tilaisuuksia, joissa yksityisteiden osakkaita neuvotaan tiekuntien perustamisessa tai henkiinherättämisessä. Asia sinänsä on hyvä. Mikä tässä sitten mättää, on se, että missään tilaisuudessa ei yksityisteiden varrella asuville anneta mahdollisuutta puhuttaa niitä henkilöitä, jotka tämän tyhmyyden ovat luoneet. Valtuutettuja tietysti viimekädessä, mutta mielestäni tärkein instanssi tässä prosessissa on valmisteleva virkamies, koska syystä tai toisesta päätökset valtuustoissa tuppaavat menemään, kuten asia esitetään.
Kiimingissä on kunnan ylläpidon alla ollut n. 150 km yksityisteitä. Näihin varattu määräraha on n. 150 000 €. Se on samaa suuruusluokkaa kuin kaupunginjohtajalle maksetaan palkkaa nykyisin. Siis missä on suhteellisuuden taju? Kyllä tuhansien ihmisten päivittäinen kulkeminen on tärkeämpi asia kuin yksittäisen johtajan palkka. Tämän palkan korottamista kuitenkin yhdistymishallituskin yksimielisesti puolusti.
Yksityisteitä on kilometreissä mitaten suurin osa kuntien teistä. Kaikki tarvitsevat yksityisteitä. Muuten ei ole pääsyä marjaan, metsästykseen tai muihin maaseudun harrastuksiin. Lain mukaan valtion tai kunnan avustuksella peruskorjattua tietä ei voi sulkea muulta liikenteeltä ennen kuin 10 vuotta on kulunut avustuksen saamisesta. Tilaisuudessa kerrottiin, että jos tielle on tehty vain normaalia aurausta ja kunnossapitoa, aika lyheneekin kunnossapitovuoden loppuun. Tällä perusteella moni yksityistie voitaisiin sulkea kokonaan muulta kuin osakkaiden liikenteeltä aika nopeasti. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoitus, vaan päinvastoin, taata kaikkien ihmisten vapaa liikkuminen.
Onko tämä siis se hinta, joka tästä mitättömästä säästämisestä maksetaan? Alkaako teille tulla puomeja? Nyt olisi aika tehdä järkipäätös ja ottaa kaikki yksityistiet kaupungin hoidettavaksi. Pelkkä hallinnointi tiekunnissa maksaa 1/3 – 1/2 tien vuosikustannuksista. Paljonkohan kuluu rahaa esim. Kiimingin noin 60 tiekunnan hallinnointiin kun sen nyt on hoitunut kunnassa lähimain yhden henkilön työpanoksella? Ja kun laskutusta tieosakkailta ei ole tarvittu, niin ei ole tarvittu jyvitystäkään, joka on kertatyönä suhteellisen arvokas operaatio ja aiheuttaa turhaa katkeruutta ja kateutta osakkaiden välillä. Kaikkien on saatava kiinteistöverolle jotain vastinetta, koko Uudessa Oulussa. Hoidetut yksityistiet voisivat olla Uuden Oulun kilpailukykyä parantava brändi.


[ kommentoi ] ( 78 näyttöä )   |  permalink

<< <Edellinen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Seuraava> >>