Tasa-arvoa, myös alueellisesti  
Kiimingissä on pidetty tilaisuuksia, joissa yksityisteiden osakkaita neuvotaan tiekuntien perustamisessa tai henkiinherättämisessä. Asia sinänsä on hyvä. Mikä tässä sitten mättää, on se, että missään tilaisuudessa ei yksityisteiden varrella asuville anneta mahdollisuutta puhuttaa niitä henkilöitä, jotka tämän tyhmyyden ovat luoneet. Valtuutettuja tietysti viimekädessä, mutta mielestäni tärkein instanssi tässä prosessissa on valmisteleva virkamies, koska syystä tai toisesta päätökset valtuustoissa tuppaavat menemään, kuten asia esitetään.
Kiimingissä on kunnan ylläpidon alla ollut n. 150 km yksityisteitä. Näihin varattu määräraha on n. 150 000 €. Se on samaa suuruusluokkaa kuin kaupunginjohtajalle maksetaan palkkaa nykyisin. Siis missä on suhteellisuuden taju? Kyllä tuhansien ihmisten päivittäinen kulkeminen on tärkeämpi asia kuin yksittäisen johtajan palkka. Tämän palkan korottamista kuitenkin yhdistymishallituskin yksimielisesti puolusti.
Yksityisteitä on kilometreissä mitaten suurin osa kuntien teistä. Kaikki tarvitsevat yksityisteitä. Muuten ei ole pääsyä marjaan, metsästykseen tai muihin maaseudun harrastuksiin. Lain mukaan valtion tai kunnan avustuksella peruskorjattua tietä ei voi sulkea muulta liikenteeltä ennen kuin 10 vuotta on kulunut avustuksen saamisesta. Tilaisuudessa kerrottiin, että jos tielle on tehty vain normaalia aurausta ja kunnossapitoa, aika lyheneekin kunnossapitovuoden loppuun. Tällä perusteella moni yksityistie voitaisiin sulkea kokonaan muulta kuin osakkaiden liikenteeltä aika nopeasti. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoitus, vaan päinvastoin, taata kaikkien ihmisten vapaa liikkuminen.
Onko tämä siis se hinta, joka tästä mitättömästä säästämisestä maksetaan? Alkaako teille tulla puomeja? Nyt olisi aika tehdä järkipäätös ja ottaa kaikki yksityistiet kaupungin hoidettavaksi. Pelkkä hallinnointi tiekunnissa maksaa 1/3 – 1/2 tien vuosikustannuksista. Paljonkohan kuluu rahaa esim. Kiimingin noin 60 tiekunnan hallinnointiin kun sen nyt on hoitunut kunnassa lähimain yhden henkilön työpanoksella? Ja kun laskutusta tieosakkailta ei ole tarvittu, niin ei ole tarvittu jyvitystäkään, joka on kertatyönä suhteellisen arvokas operaatio ja aiheuttaa turhaa katkeruutta ja kateutta osakkaiden välillä. Kaikkien on saatava kiinteistöverolle jotain vastinetta, koko Uudessa Oulussa. Hoidetut yksityistiet voisivat olla Uuden Oulun kilpailukykyä parantava brändi.


[ kommentoi ] ( 78 näyttöä )   |  permalink
Hoitajaminimistä ja sen rahoituksesta 
Pari valtuustokolleegaa on kirjoitellut hoitajaminimistä ja puolustellut kokoomuksen linjaa. Olin kuvitellut, että tästä ei edes tarvitse kirjoittaa. Niin itsestäänselvyys tämä asia on. On aivan turhaa tämän asian yhteydessä puhua kotihoidosta. Nämä asiat ei kilpaile keskenään vaan täydentävät toisiaan. Siispä JOKAISEN kunnallisessa päätöksenteossa on tehtävä kaikkensa, että laitoksissa olevilla on inhimilliset oltavat. He ovat meidän omia vanhempiamme ja omaisiamme eikä kukaan voi toivoa heille muuta kuin riittävää ja hyvää hoitoa ja ARVOSTUSTA. Me kaikki tiedämme, että hoitolaitoksissa, sekä yksityisissä että julkisissa on rahasta ja sitä myötä työtätekevistä käsistä jatkuva pula. Hoitajaminimi on siis välttämätön.

Kotihoitoa on arvostettava ja tuettava kaikin mahdollisin keinoin. Tämä ei kuitenkaan saa kilpailla samoista rahoista kuin laitoshoito. Jos yhä useampi vanhus kykenee viettämään vanhuuttaan kotonaan, se tarkoittaa vain sitä, että laitoksiin on vähemmän vanhuksia menossa. Silloin vähemmällä hoitajamäärällä saadaan minimi 7 hoitajaa kymmentä kohti täytettyä. 7/10 on suhteellinen minimi, ei absoluuttinen. Tämän laskentaan ei tarvitse olla insinööri.

Rahaahan tämä tietysti vaatii ja siinä suhteessa hallituksessa on katsottava peiliin ja tutkittava uudelleen kuntien rahoituksen leikkaukset. Kunnalle siirtyvät kustannukset ovat aina uutta painetta veroprosenttiin.

Kunnissa samoin kuin valtiollakin on omaksuttu sellainen itsensä pettämisen politiikka, jolla kehitellään uudella nimellä uudenlaisia veroja tai jyvitetään budjetin alijäämä katettavaksi tasaisesti erilaisten veronimikkeiden alta. Tällä harhautetaan ihmiset uskomaan, että verot ei nouse mutta yllättäen sitten kunnissa nousevat palvelumaksut, vesimaksut, energiamaksut, jätemaksut ja kaikki sellaiset, jotka kunnan kassaa kartuttaa. Nämä kaikki ovat luonteeltaan tasaveroja. Tietysti näiden maksujen pitääkin vastata kulutusta, mutta esim. energiamaksut eivät voi olla kunnan kassan täydentäjiä, siis ei voi periä enemmän kuin on kustannus energian tuotannosta. Se jos mikä vääristää kilpailua ja eriarvoistaa kuntalaisia. Vai onko esim. vanhassa ja hatarassa talossa asuva ihminen jotenkin enemmän vastuussa vaikka noista laitoshoidossa olevista vanhuksista kuin uudessa ja energiapihissä asuva?

Valtio perii esim. autoilulla veroja paljon enemmän kuin se tuottaa kustannuksia. Tällaista ei pitäisi lainkaan hyväksyä. Meillä kullakin on vain yhdet tulot, siis pitäisi olla vain veroja, jotka maksetaan noista tuloista. Kukaan ei liene koskaan laskenut, kuinka paljon rahaa kuluu esim. YLE-veron organisaation ja tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Jos tuo kaikki tulisi suoraan valtion budjetista, niin ei tarvittaisi yhtään uutta virkamiestä eikä ohjelman muutosta tietojärjestelmiin. Joka suhteessa edullisinta olisi ylläpitää vain yhdenlaista verojärjestelmää, valtion tuloveroa, ja kaikki muut joutavat romukoppaan. Tuloveron alaisiksi pitää vain saada kaikki mahdolliset tulot.

[ kommentoi ] ( 73 näyttöä )   |  permalink
Jätehuollosta  
Kevät on tullut ja valitukset koiranpaskoista alkaneet. No, aihetta siinäkin, yleinen siisteys on aina hyvästä.
Suurempi murhe minusta on nykyisen jätehuollon toimintaperiaate. Joku vuosi sitten asukkaat velvoitettiin tekemään sopimukset jätekuljetusyritysten kanssa sekajätteen kuljetuksesta kaatopaikalle. Samalla opetettiin lajittelua hyötyjätteen kierrättämiseksi, mikä on hieno asia. Nyt Oulun jätehuolto on määritellyt sekajätteen uudella nimellä, se onkin energiajätettä, kun se voidaan polttaa ja tuottaa näin energiaksi. Miksi näin sitten tehtiin? No tietysti siksi, että valmis kuljetusjärjestelmä saatiinkin siirrettyä energian tuottajan raaka-aineen tuotantoon ja vielä niin, että asukkaat maksavat tuon kuljetuksen.

Asukkailta samasta asiasta laskutetaan vielä toistamiseen sillä perusteella, että aiemmin muovin kierrätykseen sai viedä ”ilmaiseksi” muovijätteen, joka nyt täyttää maksullisesti tyhjennettävän jäteastian alta aikayksikön.

Ongelmaksi muodostuu myöskin se entinen ”sekajäte”. Jos pitää hävittää vaikka vanha virveli, tuleekin tenkkapoo eteen. Se ei oikein kierräty mihinkään jakeeseen. Polttolaitoksella se tietysti särkee kuljettimet ja pysäyttää prosessin ja dna-näytteiden otto alkaa, kun syyllinen pitää saada kiinni. Pitääkö asukkaiden nyt lähteä kuljettamaan tällaiset erikseen Ruskoon ja maksaa tietysti minimiveloitus ”kuorman” hinnasta, vaikka muuta ei olisi?

Mitä tästä sitten seuraa? No tietysti se, että jätteet eivät päädy kaatopaikalle, vaan metsiin ja monttuihin, P-paikoille ja muualle, jonne ne on helppo pudottaa.

Oliskohan aika vaihtaa suuntaa. Jos jokaisesta vähänkään hyötykäyttöön kelpaavasta jätekuormasta (lasi, rakennusjäte, muovi, puutarhaajäte, elektroniikka jne.) maksettaisiin edes tuontikulut, ei jätettä enää menisi luontoon. Tai jos se olisi edes ilmaista, niin tilanne paranisi. Jätekeskuksessa voisi muutama työntekijä tehdä omaisuuden kaupungin kassaan tekemällä tarpeellisen lajittelun ja myymällä kaiken käyvän tavaran eteenpäin niille, jotka tarvitsee.

Tielaitos on aikoja poistanut roska-astiat P-paikoilta, koska sinne kertyy kesämökkiläisten ja muiden tielläkulkijoiden jätteitä. No, kenen jätteitä sinne pitäisi kertyä? Eikö tärkeämpi asia ole se, että jätteet päättyy johonkin keräysastiaan kuin P-paikan taakse pusikkoon? Se, että joku käyttää tilannetta hyväkseen tuomalla sinne mökkijätettä ei suinkaan ole kaikkien muiden asukkaiden murhe eikä kaikkia voi tällä perusteella rangaista. Viranomaisilla vaan on tapana ”kyykyttää” kansalaisia vähän niinkuin ennen vanhaan armeijassa. Jos syyllistä ei löydy, niin kaikki kärsii.

Kalevassa (su 6.5) kirjoitettiin jätehuollon panostavan puutarhajätekuormien tonkimiseen, ettei vain mitään ylimääräistä mene mukana. Ja sakot tietysti seuraa aina virheistä. Seuraavalla kerralla tämäkin tuoja kippaa kuormansa johonkin metsätien varteen muiden harmiksi.[ kommentoi ] ( 71 näyttöä )   |  permalink
Sankala, Sarasvuo, Sailas, siinä meillä 3 tosi ystävää... 
Sankala velmuili kuntauudistuksesta hieman siihen sorttiin, että se on maalaisten oma syy kun huoltosuhde on vääristynyt ja kaupunkilaiset kärsii kun joutuvat maksumiehiksi. Kukapas se haluaisi mitään maksuja, ellei itse ole saamapuolella. Kyllä se vain on niin, että tämä suuruuden hulluus ja keskittäminen ovat olleet ne syylliset, joilla kaikki kynnelle kykenevät on maalta kaupunkeihin ajettu ja sen takia se huoltosuhde luonnollisesti vääristyy. Kuka luulee, että se oikeaa sillä, että keskittämistä vain jatketaan? Kyllä tässä olis kelkka käännettävä.
Sarasvuo puolestaan syyllistää sairaslomalaisia. Toki väärinkäyttäjiä aina on, mutta eipä harhauduta tekemään päätelmiä marginaaliryhmien perusteella ja rangaista sitä suurta enemmistöä, joka lojaalisti hoitaa hommansa sairaanakin. Muutama päivä ilman lääkärintodistusta on ainoastaan säästöä järjestelmälle, jossa ei muutenkaan saa vastaanottoaikaa varatuksi kuin kuukausien päähän. Käytetään sekin resurssi oikein eikä mihinkään räkätaudin määritykseen. Meiltäkin on työterveyteen 35 km yhteen suuntaan. Lähde siitä sitten vaikka maha ruikulilla sairaslomaa hakemaan, ei ole ihan yksinkertainen juttu, 5 metriä vessaankin kun voi olla liian pitkä matka. Työsuhde perustuu luottamukseen. Ei silloin tarvita lääkärin lausuntoja pikkuasioista. Pidemmät sairaslomat on asia erikseen. Niiden kanssa pitäisi vain systeemin olla sellainen, että diagnoosia ei tarvi viikkokaupalla odotella, eikä varsinkaan toimenpiteitä, jos niitä tarvitaan.
Sailas se pääsee aina irvaileen telkkariin kun on tulossa säästöjä tai leikkauksia. Virne naamalla kertoilee, kuinka vastuullisesti on leikattava taas lisää eikä sekään vielä riitä. No, minä leikkaisin hieman eri paikasta kuin märkäkorvaministerit. Leikataan turhaa byrokratiaa, tarkastajan tarkastajia, verottajan verottajia. Mitä järkeä on pitää yllä monenlaisia päällekkäisiä järjestelmiä, joilla vain oiotaan toistensa virheitä. Jos työttömyyskorvaus ei riitä, niin on mentävä toiselle virkamiehelle anomaan toimeentulotukea. Joku käyttää kalliin työaikansa tutkimaan sitä, onko joku tosissaan köyhä vai pelleileekö vain. Toinen tutkii päivät pitkät sitä, meneekö muiden ihmisten verotus oikein ja onko vähennykset perusteltuja. Kyllä sääntöjen ja systeemien pitää olla niin yksinkertaiset, ettei verotuksen tai vähennyksien tekemiseen tarvita erityisiä tarkistajia.
Millä rahalla ne verot maksetaan? No tuloista, ainakin normaalisti. Miksi siis veroja kerätään myös menoista? No siksi, että ne jotka tienaa, eivät halua maksaa ja tällä tempulla iso osa maksusta siirtyy niille, joilla ei ole tuloja riittävästi maksaakseen tuloveroa. Pakkohan se on köyhänkin syödä ja jossain asua ja siitähän rangaistaan. Sitten tarvitaankin sosiaalihuoltoa ja taas joku syö kuormasta. Mutta ei, hallitus lisää polttoaineveroja, autoveroja, keksii uusia GPS-systeemejä ja samalla vähentää vähennysoikeutta ja kilometrikorvauksia. Jos asut kehäkolmosen ulkopuolella, olet lainsuojaton ja saatkin maksaa.

[ kommentoi ] ( 53 näyttöä )   |  permalink
Yksityistiet ja yksityisautoilu 
Tässä on ajautunut yksityisasioiden ajajaksi vaikka kollektiivisuus onkin sydäntä lähempänä. Maailma muuttuu! Mirja Vehkaperä kirjoitteli yksityisteiden valtionapujen puolesta. Hyvä niin. Lähtökohtaisesti tässä ollaan kuitenkin harhapoluilla, kun samaan aikaan kunnat hylkää yksityisteiden varsien asukkaat ja siirtää vastuun tienpidosta asukkaiden harteille. Enkä tarkoita mitään pihateitä enkä metsäautoteitä vaan niitä lukuisia kyläteitä, joita tämä meidän Uusi Oulukin on täynnä. Monet niistä on läpikulkuteitä ja vähäisimmätkin ovat tärkeitä mahdollistaessaan metsästäjien, marjastajien, kalastajien ja muiden luonnossa liikkujien vapaan kulkemisen. Tätä oikeutta ollaan tietoisesti ajamassa alas ja onpa joidenkin teiden päähän jo ilmestynyt "yksityistie" kylttejä.

Uusi Oulu on nyt valinnan edessä. Kiimingissä on tähän asti noudatettu yksityistieystävällistä linjaa, vaikka toisenlainenkin päätös ajettiiin läpi keskustan, kokoomuksen ja demareiden äänin. Onneksi päätöstä ei pantu toimeen ja näin se jäi vain piikiksi em. puolueiden lihaan. Muualla on pitkälle siirrytty linjalle, jossa tiekunnat on pakko perustaa ja jyvitykset tehdä ja tietysti sitä seuraa maksumääräykset asukkaille. Siitä huolimatta, että aikanaan kiinteistöveron ulottamista kaava-alueiden ulkopuolelle perusteltiin juuri sillä, että tiet ja muu infra on tehtävä myös haja-asutusalueille. Tiedän kyllä mitä yksityistielaki tästä sanoo. Mutta laki EI sano, etteikö kunnat voisi hoitaa näitäkin teitä kuntalaisten tasapuolisen kohtelun nimissä. Rahassa tässä puhutaan esim. Kiimingin alueella paremminkin kymmenistä tuhansista kuin sadoista. Siis kuntataloudessa ei juuri mistään. Paljon enemmän tiekunnille maksaa jyvitykset, kilpailuttamiset ja maksujen perintä. Mutta kun se on pois kunnan kontolta, niin se on sitten vissiin halvempaa. Mihin on kadonnut kansantalouden ymmärtäminen? Turhan byrokratian elättäminen ei kannata missään muodossa. Siis Uudessa Oulussa kaikki yksityistiet kunnan hoitoon ja ollaan esimerkkinä muulle Suomelle.

Yksityisautoilua on toki paljon muuallakin kuin yksityisteillä, mutta aasin siltanahan se menee. Merja Kyllönen on innostunut tuosta kilometreihin ja paikkatietoon perustuvasta autoilijoiden rahastuksesta. Joku nörtti saanut harhautettua tällaisiin höpötyksiin. Sanon näin, vaikka itsekin olen näppeineni paikannusbisneksessäkin mukana. Mutta tätä taustaa vasten tiedänkin, ettei tuollainen järjestelmä ole millään tavalla toteutettuna halpa. Ja kukas sen muu maksaisi kuin autoilijat? Autoilun rahastajia on jo ennestään liian paljon. Nyt olisikin kiire aloittaa kaikenlaisen verotuksen yksinkertaistaminen. Näin kuormasta syöjät vähenisi ja kerätyt verot saataisiin oikeaan käyttöön. Saman rahan voi periä tuloverona, jolloin se kohdistuu niihin, jotka pystyvät maksamaan. Pääomatulot voisi laittaa samaan kastiin ansiotulojen kanssa ja yksinkertaistaa silläkin tavalla verotusta. Nyt yritetään panna rahattomat maksamaan sen minkä kyvyttömät keksii.

[ kommentoi ] ( 137 näyttöä )   |  permalink
Onko laki aina oikein vai tulkintako väärä? 
Tulipa työpaikalla makiat naurut, ku näytin verosihteerin esitystä työmatkani järjestämiseksi, kun oma auto ei kuulemma käy vähennysperusteeksi. Matkaa kuntakeskukseen on 15.1 km ja sieltähän pääsee bussiin klo 6.02. Sitten matkustellaan Jäälit ja Hönttämäet ja muut nukkumalähiöt Oulun keskustaan ja sitten vaihdetaan Oulunsalon bussiin. Perillä 7:40 eli hyvin ehtii 8:ksi töihin. Takaisin vastavirtaan 16:20 ja Kiimingissä sitten jo hiukan ennen klo 18:sta. Siitä sitten autolla kotiin, jos käyntiin saa, ja enää mistään löytää, onhan noin pitkäksi aikaa hylätty auto jo varmasti säretty jos ei varastettu. 46.2 km työmatka, joka autolla hoituu melko tarkkaan 45 minuuttiin, vaihtuu siis reiluun pariin tuntiin suuntaansa ja työpäivistä tulee siis lähes 13 tuntisia.
Tässä olis kyllä lainlaatijoille työtä. Verottajan omien ohjeiden mukaan pitäisi riittää oman auto käyttöön, kun on yhteen suuntaan 3 km kävelymatkaa. Ovat vain keksineet tuollaisen osalle matkalle annettavan vähennyksen. Siinäkin on vielä ehtona, että autolle on oltava turvallinen pysäköintipaikka. Mikä tahansa paikka kuntakeskuksessa kuulemma kelpaa, olkoonkin kauppojen yksityisaluetta tai kunnantalon työntekijöille ja asiakkaille tarkoitettu. Silläkään ei ole merkitystä, että ei ole lämmitysmahdollisuutta. Vaikka ei olisi autoa nimissään, niin ei auta. Tässä tapauksessa verottaja ikäänkuin pakottaa hankkimaan auton osalle matkaa. Taksia saa toki käyttää, kun sitten esittää kuitit pyydettäessä.
Ennen vanhaan sanottiin, että jos laki ei ole oikeus eikä kohtuus, niin se ei voi olla lakikaan. Nyt minusta tämä ei toteudu. Siispä nyt kansanedustajat ja ministerit, kiireen vilkkaa muokkaamaan lakialoitetta, että näistä muutamista kummallisuuksista päästään. Oman auton käyttöä ei voi perustella lasten hoitoon viemisellä, vaikka muuten ei töihin voisi mennä. Ei myöskään sillä, että autoa tarvitsee työaikana. Matka-aikakaan ei kuulemma ole mikään peruste, vain ja ainoastaan odotusaika ratkaisee. Näillä kaikilla pykälillä kyykytetään varsinkin syrjäseudulla asuvia pitkämatkalaisia. Jos ei uskalla vihapuheita, niin ainakin Simon rotestilaulua hyräilen. Auttaskohan tässä se EUn ylioikeus vai onko Nykäsen Matti jo työllistänyt sen kokonaan?
Kiitos mukavalle verovirkailijatytölle! Hän ymmärsi tehtävänsä ja roolinsa, vaikka ei antanutkaan vaatimuksilleni periksi. Harmi vaan, että tällaisilla järjenvastailla pykälillä koko työ asetetaan naurunalaiseksi ihmisten silmissä.


[ kommentoi ] ( 52 näyttöä )   |  permalink

<< <Edellinen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Seuraava> >>