Edustuksellinen demokratia, mitä se on? 

Pikkupoikana joukkuepelejä pelatessa aina kun tuomarin toimia pidettiin epäreiluna jompaa kumpaa joukkuetta kohtaan sanottiin, että tuomari on ”puolueellinen”. Tuota ilmaisua olen joskus pohdiskellut, että mitä tekemistä puolueilla on joukkueiden kanssa. No, nyt tuo asia on minulle selvinnyt. Sehän on juuri sitä, miten puolueet toimivat. Epäreilusti.

Ensimmäiseksi puolue käyttää valtaansa valitessaan ehdokkaita vaaleissa, kuten nyt syksyllä kuntavaaleissa. Räikeimmissä tapauksissa aiemmin vaaleissa ääniharavana ollut ehdokas on jätetty raakasti ehdokaslistalta ulos. Syihin ja vaikuttimiin en ota nyt kantaa, mutta ulospäin ja äänestäjien näkökulmasta tuo vaikuttaa täysin väärältä. Näin kävi esim. Oulussa eräälle vihreiden vaikuttajalle. Kansa ei siis pääse edes äänestämään siitä, kenet se haluaa itseään edustamaan.

Vaalit ovat onneksi Suomessa aina reilut eikä vilppiä tunneta. Mutta vaalien jälkeen alkaakin sitten pelin politiikkaa, puolueellisuus. Räikein tapaus oli Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajuudesta käyty episodi, joka yleisen mielipiteen painostuksesta päättyi kuitenkin onnellisesti.

Tutkin oikein kuntalakia ja vaalilakia ja puoluelakia, mutta mikään niistä ei anna puolueille mitään mandaattia päättää luottamushenkilöiden valinnasta. Yksiselitteisesti näistä paikoista päättää miltei yksinomaan valtuusto, siis sinne äänestetyt valtuutetut. Sukupuoli tms. rajauksia voi toki olla ja niitä on noudatettava. Puolueet ovat kuitenkin ottaneet oikeudekseen valita henkilöt jo etukäteen siten kuin puolueen sisällä sovitaan. Jossain tapauksissa näistä jopa ”äänestetään”, ikäänkuin demokratia tässä lisääntyisi. Millä mandaatilla puolue voi äänestää ehdokkaista vaikka kaupunginhallitukseen?

Minulle perusteltiin tätä ”edustuksellisella demokratialla”. No, jos tuota tutkii vaikka wikipediasta, niin edustuksellisuus kyllä tulee suoraan siitä, että kansa valitsee edustajansa, ei puolue. Puolueella ei yksinkertaisesti ole tässä mitään sijaa. Väitettiinpä jopa että ”lain mukaan kansa valitsee valtuutetut ja puolueet luottamushenkilöt”. Tätäkään en mistään laista löytänyt.

Puolueiden välillä luottamushenkilöpaikat jaetaan yleisesti hyväksytyllä menetemällä, jota kutsutaan D'Hondtin menetelmäksi. Tuota voisi kyllä soveltaa aika pitkälle myös puolueiden sisällä. Ongelma on vain siinä, että puolueessa valtaa pitävät eivät välttämättä saakaan tärkeitä tehtäviä, jos eivät ole menestyneet vaaleissa. Äänimääräänsä ei myöskään voi testamentata tai käyttää toisen haluamansa edustajan eduksi.

Puolueen ei pitäisi arvioida kenenkään osaamista tai sopivuutta. Eiköhän kansa ole sopivuuden päättänyt ja kukin ehdokas sitten osaltaan päättää vuorollaan mihin tehtävään katsoo olevansa kykenevä. Muut eivät tätä päätöstä voi tehdä. Kiinassa ja vanhassa Neuvostoliitossa puolue oli vaaleilla valittujen elimien yläpuolella, Suomessa ja länsimaisessa demokratiassa näin ei voi olla.


[ kommentoi ] ( 73 näyttöä )   |  permalink
Kiimingin tilaaja-tuottajamalli tuhosi valtuutettujen vallan 
Kiimingin talousjohtajana toiminut Keloneva hehkuttaa Kalevassa 8.l0. tilaaja-tuottajamallia Kiimingin piripintaan saatetun tuottavuuden pyhänä lehmänä ja alkusyynä. Kirjoitus on tarkoitushakuisen ideologinen väitteineen tiltu-mallin suosiosta ja valtuutettujen tyytyväisyydestä. Olisi ollut syytä mainita, että vasemmisto teki aloitteen tilaaja-tuottajamallista luopumisesta, kun pelot sen aiheuttamasta demokratiavajeesta ja virkamiesvallan kasvusta osoittautuivat todeksi.

Faktana todettakoon, että yleishallinnon nettokulut/asukas ovat nousseet vuoden 2007 85 eurosta vuoden 2010 160 euroon. Terveydenhuollon kustannuksissa Kiiminki on ollut kärkisijoilla jo vuosia ennen tilaaja-tuottajamallia. Nyt olemme pärjänneet hyvin mallista huolimatta. Kaikki kuntalaisten ja työntekijöiden negatiiviset kokemukset kuvaillaan ”lillukanvarsiksi”. Mielestämme kysymys on ”hukkakaurasta”, joka viattomasta ulkonäöstään huolimatta pilaa lopulta koko sadon. Jos tässä kilpailussa pärjääminen tarkoittaa sitä, että lääkärin aikoja kysyvälle sanotaan ”Ei ole”, niin kyllä silloin on säästetty väärässä kohdassa. Näin on jo usealle Kiimingissäkin vastattu.

Tyytyväisyyskyselyillä retostellaan huomioimatta sitä tosiasiaa, että suorittavan portaan työntekijöillä ei ole käytännössä minkäänlaisia mahdollisuuksia vastata kyselyihin työaikana, toisin kuin johtavilla virkamiehillä. Eihän kaikilla ole tietokoneitakaan käytössään, puhumattakaan että olisi rauhallinen hetki, jolloin vastaamiseen voisi keskittyä. Esimerkiksi päivähoidon työntekijät eivät mitenkään voi jättää lapsia vartiksikaan keskenään eikä ylimääräistä työvoimaa saa palkata. Eihän sieltä pääse edes virkistyspäiville tai koulutukseenkaan, kun työt jäävät sitten tekemättä.

Sama tahti jatkuu muuallakin. Siivojia kielletään ehdottomasti koskemasta mihinkään muuhun, kuin mikä sopimuksessa lukee. Näin muissa tehtävissä olevat sitten joutuvat paikkaamaan tätä vajetta, kun jotain erikoista sattuu. Millään sopimuksilla ei voi varautua kaikkeen ja pienetkin muutokset aina maksaa.

Turhaa sisäistä kateutta ja katkeruutta, aivan turhaa painetta, pelkoa työpaikkojen puolesta, byrokratiaa, kaikkea tätä on tilaaja-tuottajamalli. Pienimmistä palkoista yritetään säästää ulkoistamalla niitä samaan aikaan kun on vara pitää johtotasolla tuplamiehitystä. Toinen ostaa ja toinen myy, mutta molemmille palkan maksaa kunta.

Koko ahdistus alkoi edellisen kunnanjohtajan aikana, jolloin kunnantoimiston ovet pantiin lukkoon ja vaadittiin ajanvaraus, että virkamiehiä pääsi puhuttelemaan. Valtuutetuille puolestaan muistuteltiin tiltu-mallin puolustajien taholta, ettei pidä puuttua muuhun kuin strategisiin asioihin. Ei siis palvelujen tuottamiseen varsinkaan.

Kiimingissä vasemmisto on vastustanut mallia alusta alkaen, jakaen tietoa siitä, että se on tunnetusti osa uusliberalismin yksityistämisideologiaa.
Toivomme, että kokemuksestamme otetaan vaari.

Allekirjoittajina:
Kiimingin vasemmiston kuntavaaliehdokkaat:
Lahja Hanhela, Jorma Hanhela, Tomi Juntunen, Kaarina Kailo, Kalevi Kuha, Pertti Kutilainen, Eini Launonen, Anneli Rautio ja Lauri Valkama

[ kommentoi ] ( 72 näyttöä )   |  permalink
Tasa-arvoa, myös alueellisesti  
Kiimingissä on pidetty tilaisuuksia, joissa yksityisteiden osakkaita neuvotaan tiekuntien perustamisessa tai henkiinherättämisessä. Asia sinänsä on hyvä. Mikä tässä sitten mättää, on se, että missään tilaisuudessa ei yksityisteiden varrella asuville anneta mahdollisuutta puhuttaa niitä henkilöitä, jotka tämän tyhmyyden ovat luoneet. Valtuutettuja tietysti viimekädessä, mutta mielestäni tärkein instanssi tässä prosessissa on valmisteleva virkamies, koska syystä tai toisesta päätökset valtuustoissa tuppaavat menemään, kuten asia esitetään.
Kiimingissä on kunnan ylläpidon alla ollut n. 150 km yksityisteitä. Näihin varattu määräraha on n. 150 000 €. Se on samaa suuruusluokkaa kuin kaupunginjohtajalle maksetaan palkkaa nykyisin. Siis missä on suhteellisuuden taju? Kyllä tuhansien ihmisten päivittäinen kulkeminen on tärkeämpi asia kuin yksittäisen johtajan palkka. Tämän palkan korottamista kuitenkin yhdistymishallituskin yksimielisesti puolusti.
Yksityisteitä on kilometreissä mitaten suurin osa kuntien teistä. Kaikki tarvitsevat yksityisteitä. Muuten ei ole pääsyä marjaan, metsästykseen tai muihin maaseudun harrastuksiin. Lain mukaan valtion tai kunnan avustuksella peruskorjattua tietä ei voi sulkea muulta liikenteeltä ennen kuin 10 vuotta on kulunut avustuksen saamisesta. Tilaisuudessa kerrottiin, että jos tielle on tehty vain normaalia aurausta ja kunnossapitoa, aika lyheneekin kunnossapitovuoden loppuun. Tällä perusteella moni yksityistie voitaisiin sulkea kokonaan muulta kuin osakkaiden liikenteeltä aika nopeasti. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoitus, vaan päinvastoin, taata kaikkien ihmisten vapaa liikkuminen.
Onko tämä siis se hinta, joka tästä mitättömästä säästämisestä maksetaan? Alkaako teille tulla puomeja? Nyt olisi aika tehdä järkipäätös ja ottaa kaikki yksityistiet kaupungin hoidettavaksi. Pelkkä hallinnointi tiekunnissa maksaa 1/3 – 1/2 tien vuosikustannuksista. Paljonkohan kuluu rahaa esim. Kiimingin noin 60 tiekunnan hallinnointiin kun sen nyt on hoitunut kunnassa lähimain yhden henkilön työpanoksella? Ja kun laskutusta tieosakkailta ei ole tarvittu, niin ei ole tarvittu jyvitystäkään, joka on kertatyönä suhteellisen arvokas operaatio ja aiheuttaa turhaa katkeruutta ja kateutta osakkaiden välillä. Kaikkien on saatava kiinteistöverolle jotain vastinetta, koko Uudessa Oulussa. Hoidetut yksityistiet voisivat olla Uuden Oulun kilpailukykyä parantava brändi.


[ kommentoi ] ( 78 näyttöä )   |  permalink
Hoitajaminimistä ja sen rahoituksesta 
Pari valtuustokolleegaa on kirjoitellut hoitajaminimistä ja puolustellut kokoomuksen linjaa. Olin kuvitellut, että tästä ei edes tarvitse kirjoittaa. Niin itsestäänselvyys tämä asia on. On aivan turhaa tämän asian yhteydessä puhua kotihoidosta. Nämä asiat ei kilpaile keskenään vaan täydentävät toisiaan. Siispä JOKAISEN kunnallisessa päätöksenteossa on tehtävä kaikkensa, että laitoksissa olevilla on inhimilliset oltavat. He ovat meidän omia vanhempiamme ja omaisiamme eikä kukaan voi toivoa heille muuta kuin riittävää ja hyvää hoitoa ja ARVOSTUSTA. Me kaikki tiedämme, että hoitolaitoksissa, sekä yksityisissä että julkisissa on rahasta ja sitä myötä työtätekevistä käsistä jatkuva pula. Hoitajaminimi on siis välttämätön.

Kotihoitoa on arvostettava ja tuettava kaikin mahdollisin keinoin. Tämä ei kuitenkaan saa kilpailla samoista rahoista kuin laitoshoito. Jos yhä useampi vanhus kykenee viettämään vanhuuttaan kotonaan, se tarkoittaa vain sitä, että laitoksiin on vähemmän vanhuksia menossa. Silloin vähemmällä hoitajamäärällä saadaan minimi 7 hoitajaa kymmentä kohti täytettyä. 7/10 on suhteellinen minimi, ei absoluuttinen. Tämän laskentaan ei tarvitse olla insinööri.

Rahaahan tämä tietysti vaatii ja siinä suhteessa hallituksessa on katsottava peiliin ja tutkittava uudelleen kuntien rahoituksen leikkaukset. Kunnalle siirtyvät kustannukset ovat aina uutta painetta veroprosenttiin.

Kunnissa samoin kuin valtiollakin on omaksuttu sellainen itsensä pettämisen politiikka, jolla kehitellään uudella nimellä uudenlaisia veroja tai jyvitetään budjetin alijäämä katettavaksi tasaisesti erilaisten veronimikkeiden alta. Tällä harhautetaan ihmiset uskomaan, että verot ei nouse mutta yllättäen sitten kunnissa nousevat palvelumaksut, vesimaksut, energiamaksut, jätemaksut ja kaikki sellaiset, jotka kunnan kassaa kartuttaa. Nämä kaikki ovat luonteeltaan tasaveroja. Tietysti näiden maksujen pitääkin vastata kulutusta, mutta esim. energiamaksut eivät voi olla kunnan kassan täydentäjiä, siis ei voi periä enemmän kuin on kustannus energian tuotannosta. Se jos mikä vääristää kilpailua ja eriarvoistaa kuntalaisia. Vai onko esim. vanhassa ja hatarassa talossa asuva ihminen jotenkin enemmän vastuussa vaikka noista laitoshoidossa olevista vanhuksista kuin uudessa ja energiapihissä asuva?

Valtio perii esim. autoilulla veroja paljon enemmän kuin se tuottaa kustannuksia. Tällaista ei pitäisi lainkaan hyväksyä. Meillä kullakin on vain yhdet tulot, siis pitäisi olla vain veroja, jotka maksetaan noista tuloista. Kukaan ei liene koskaan laskenut, kuinka paljon rahaa kuluu esim. YLE-veron organisaation ja tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Jos tuo kaikki tulisi suoraan valtion budjetista, niin ei tarvittaisi yhtään uutta virkamiestä eikä ohjelman muutosta tietojärjestelmiin. Joka suhteessa edullisinta olisi ylläpitää vain yhdenlaista verojärjestelmää, valtion tuloveroa, ja kaikki muut joutavat romukoppaan. Tuloveron alaisiksi pitää vain saada kaikki mahdolliset tulot.

[ kommentoi ] ( 73 näyttöä )   |  permalink
Jätehuollosta  
Kevät on tullut ja valitukset koiranpaskoista alkaneet. No, aihetta siinäkin, yleinen siisteys on aina hyvästä.
Suurempi murhe minusta on nykyisen jätehuollon toimintaperiaate. Joku vuosi sitten asukkaat velvoitettiin tekemään sopimukset jätekuljetusyritysten kanssa sekajätteen kuljetuksesta kaatopaikalle. Samalla opetettiin lajittelua hyötyjätteen kierrättämiseksi, mikä on hieno asia. Nyt Oulun jätehuolto on määritellyt sekajätteen uudella nimellä, se onkin energiajätettä, kun se voidaan polttaa ja tuottaa näin energiaksi. Miksi näin sitten tehtiin? No tietysti siksi, että valmis kuljetusjärjestelmä saatiinkin siirrettyä energian tuottajan raaka-aineen tuotantoon ja vielä niin, että asukkaat maksavat tuon kuljetuksen.

Asukkailta samasta asiasta laskutetaan vielä toistamiseen sillä perusteella, että aiemmin muovin kierrätykseen sai viedä ”ilmaiseksi” muovijätteen, joka nyt täyttää maksullisesti tyhjennettävän jäteastian alta aikayksikön.

Ongelmaksi muodostuu myöskin se entinen ”sekajäte”. Jos pitää hävittää vaikka vanha virveli, tuleekin tenkkapoo eteen. Se ei oikein kierräty mihinkään jakeeseen. Polttolaitoksella se tietysti särkee kuljettimet ja pysäyttää prosessin ja dna-näytteiden otto alkaa, kun syyllinen pitää saada kiinni. Pitääkö asukkaiden nyt lähteä kuljettamaan tällaiset erikseen Ruskoon ja maksaa tietysti minimiveloitus ”kuorman” hinnasta, vaikka muuta ei olisi?

Mitä tästä sitten seuraa? No tietysti se, että jätteet eivät päädy kaatopaikalle, vaan metsiin ja monttuihin, P-paikoille ja muualle, jonne ne on helppo pudottaa.

Oliskohan aika vaihtaa suuntaa. Jos jokaisesta vähänkään hyötykäyttöön kelpaavasta jätekuormasta (lasi, rakennusjäte, muovi, puutarhaajäte, elektroniikka jne.) maksettaisiin edes tuontikulut, ei jätettä enää menisi luontoon. Tai jos se olisi edes ilmaista, niin tilanne paranisi. Jätekeskuksessa voisi muutama työntekijä tehdä omaisuuden kaupungin kassaan tekemällä tarpeellisen lajittelun ja myymällä kaiken käyvän tavaran eteenpäin niille, jotka tarvitsee.

Tielaitos on aikoja poistanut roska-astiat P-paikoilta, koska sinne kertyy kesämökkiläisten ja muiden tielläkulkijoiden jätteitä. No, kenen jätteitä sinne pitäisi kertyä? Eikö tärkeämpi asia ole se, että jätteet päättyy johonkin keräysastiaan kuin P-paikan taakse pusikkoon? Se, että joku käyttää tilannetta hyväkseen tuomalla sinne mökkijätettä ei suinkaan ole kaikkien muiden asukkaiden murhe eikä kaikkia voi tällä perusteella rangaista. Viranomaisilla vaan on tapana ”kyykyttää” kansalaisia vähän niinkuin ennen vanhaan armeijassa. Jos syyllistä ei löydy, niin kaikki kärsii.

Kalevassa (su 6.5) kirjoitettiin jätehuollon panostavan puutarhajätekuormien tonkimiseen, ettei vain mitään ylimääräistä mene mukana. Ja sakot tietysti seuraa aina virheistä. Seuraavalla kerralla tämäkin tuoja kippaa kuormansa johonkin metsätien varteen muiden harmiksi.[ kommentoi ] ( 71 näyttöä )   |  permalink
Sankala, Sarasvuo, Sailas, siinä meillä 3 tosi ystävää... 
Sankala velmuili kuntauudistuksesta hieman siihen sorttiin, että se on maalaisten oma syy kun huoltosuhde on vääristynyt ja kaupunkilaiset kärsii kun joutuvat maksumiehiksi. Kukapas se haluaisi mitään maksuja, ellei itse ole saamapuolella. Kyllä se vain on niin, että tämä suuruuden hulluus ja keskittäminen ovat olleet ne syylliset, joilla kaikki kynnelle kykenevät on maalta kaupunkeihin ajettu ja sen takia se huoltosuhde luonnollisesti vääristyy. Kuka luulee, että se oikeaa sillä, että keskittämistä vain jatketaan? Kyllä tässä olis kelkka käännettävä.
Sarasvuo puolestaan syyllistää sairaslomalaisia. Toki väärinkäyttäjiä aina on, mutta eipä harhauduta tekemään päätelmiä marginaaliryhmien perusteella ja rangaista sitä suurta enemmistöä, joka lojaalisti hoitaa hommansa sairaanakin. Muutama päivä ilman lääkärintodistusta on ainoastaan säästöä järjestelmälle, jossa ei muutenkaan saa vastaanottoaikaa varatuksi kuin kuukausien päähän. Käytetään sekin resurssi oikein eikä mihinkään räkätaudin määritykseen. Meiltäkin on työterveyteen 35 km yhteen suuntaan. Lähde siitä sitten vaikka maha ruikulilla sairaslomaa hakemaan, ei ole ihan yksinkertainen juttu, 5 metriä vessaankin kun voi olla liian pitkä matka. Työsuhde perustuu luottamukseen. Ei silloin tarvita lääkärin lausuntoja pikkuasioista. Pidemmät sairaslomat on asia erikseen. Niiden kanssa pitäisi vain systeemin olla sellainen, että diagnoosia ei tarvi viikkokaupalla odotella, eikä varsinkaan toimenpiteitä, jos niitä tarvitaan.
Sailas se pääsee aina irvaileen telkkariin kun on tulossa säästöjä tai leikkauksia. Virne naamalla kertoilee, kuinka vastuullisesti on leikattava taas lisää eikä sekään vielä riitä. No, minä leikkaisin hieman eri paikasta kuin märkäkorvaministerit. Leikataan turhaa byrokratiaa, tarkastajan tarkastajia, verottajan verottajia. Mitä järkeä on pitää yllä monenlaisia päällekkäisiä järjestelmiä, joilla vain oiotaan toistensa virheitä. Jos työttömyyskorvaus ei riitä, niin on mentävä toiselle virkamiehelle anomaan toimeentulotukea. Joku käyttää kalliin työaikansa tutkimaan sitä, onko joku tosissaan köyhä vai pelleileekö vain. Toinen tutkii päivät pitkät sitä, meneekö muiden ihmisten verotus oikein ja onko vähennykset perusteltuja. Kyllä sääntöjen ja systeemien pitää olla niin yksinkertaiset, ettei verotuksen tai vähennyksien tekemiseen tarvita erityisiä tarkistajia.
Millä rahalla ne verot maksetaan? No tuloista, ainakin normaalisti. Miksi siis veroja kerätään myös menoista? No siksi, että ne jotka tienaa, eivät halua maksaa ja tällä tempulla iso osa maksusta siirtyy niille, joilla ei ole tuloja riittävästi maksaakseen tuloveroa. Pakkohan se on köyhänkin syödä ja jossain asua ja siitähän rangaistaan. Sitten tarvitaankin sosiaalihuoltoa ja taas joku syö kuormasta. Mutta ei, hallitus lisää polttoaineveroja, autoveroja, keksii uusia GPS-systeemejä ja samalla vähentää vähennysoikeutta ja kilometrikorvauksia. Jos asut kehäkolmosen ulkopuolella, olet lainsuojaton ja saatkin maksaa.

[ kommentoi ] ( 53 näyttöä )   |  permalink

<< <Edellinen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Seuraava> >>